การชำระค่าบริการ

ท่านสามารถเลือกชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือชำระเงินผ่านทาง Paypal (ชำระผ่านบัญชีของ Paypal หรือหชำระผ่านบัตรเครดิตของท่าน)

วิธีการชำระค่าบริการมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เลือก package ที่ท่านต้องการ
  2. ป้อนข้อมูลต่าง ๆ ตามแบบฟอร์ม และเลือกวิธีการชำระค่าบริการ
  3. ชำระค่าบริการตามวิธีการที่ท่านได้เลือกไว้

การแจ้งชำระค่าบริการ

ท่านสามารถแจ้งชำระค่าบริการโดยป้อนแบบฟอร์มที่นี่
หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ sales@cyberbeing.biz

Contacts

Business Hours

  • Monday-Friday: 9am to 8pm
  • Saturday: 10am to 4pm
  • Sunday: Please contact by Email or Line ID: @Cyberbeing.